Blog

Siapa Usaha Mesti Berjaya

1. Ilmu pengetahuan dapat menjamin masa hadapan seseorang
– menjamin masa hadapan yang cemerlang
– jika seseorang berusaha bersungguh-sungguh, mereka akan memperoleh ilmu yang dipelajari kerana usaha tangga kejayaan
– mereka boleh menimba ilmu pengetahuan daripada guru yang mengajar mata pelajaran sejarah di sekolah
– dapat mengetahui sejarah kejayaan seseorang tokoh
– akan menjadikan tokoh tersebut sebagai idola dalam usaha mencapai cita-cita

2. Seseorang akan mengetahui pelbagai bidang ilmu
– boleh mendapat ilmu dalam pelbagai bidang melalui mata pelajaran yang dipelajari di sekolah seperti sains, matematik, perdagangan, ekonomi dan sastera
– ilmu yang diperoleh boleh diamalkan dalam kehidupan seharian mereka
– seseorang akan berjaya jika mereka boleh menguasai ilmu pelbagai bidang yang dipelajari

3. Seseorang mampu menyelesaikan masalah
– dalam menjalani kehidupan seharian kita akan mengalami pelbagai masalah
– sentiasa berfikir secara positif atau optimis tentang sesuatu masalah dan tidak berfikir secara pesimis dan mudah pula berputus asa
– memiliki ilmu pengetahuan kerana ilmu pelita hidup – penerang kegelapan
– ilmu agama yang tinggi dapat menyelesaikan masalah tanpa tindakan yang terburu-buru
– kemahiran menyelesaikan masalah dengan berkesan boleh dikuasai

4. Ilmu pengetahuan mampu melahirkan insan bermoral
– boleh menjadi insan yang memiliki sahsiah terpuji
– kita akan mendapat panduan yang baik melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki
– seseorang yang berilmu akan dapat memanfaatkan nilai-nilai murni yang dipelajari dalam kehidupan seharian
– nilai saling menghormati, bertanggungjawab, bertimbang rasa dan menghargai
– akan menjadi insan yang berakhlak mulia jika kita berilmu pengetahuan

5. boleh mencipta inovasi baharu dalam pelbagai bidang kehidupan manusia hari ini
– akan memberikan kemudahan kepada kehidupan seharian manusia
– seperti telefon bimbit, komputer riba dan pelbagai alat canggih yang lain
– memerlukan ilmu dan kemahiran yang tinggi dalam teknologi

6. dapat memajukan diri dan negaranya sendiri
– untuk mendepani pelbagai cabaran, negara kita memerlukan pemimpin yang berilmu pengetahuan tinggi
– pemimpin yang berilmu akan membawa perubahan yang positif untuk kemajuan rakyat dan negara
– hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih – para pemimpin perlu menguasai pelbagai ilmu terutamanya ilmu teknologi maklumat dan komunikasi

Sumber : my blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *